Akreditovana merenja, uzimanje uzoraka

Inženjerska kancelarija d.o.o. Akustika je labaratorija za ispitivanje akreditovana od strane (NAH) pod brojem NAH-1-1417/2017. Ovim statusom obuhvaćene su delatnosti kao što su uzimanje uzoraka i ispitivanje okruženja (buke, vazduha, zemljišta, vode), otpada i otpadnih voda.