Akreditirana mjerenja, uzimanje uzoraka

Inženjerski ured d.o.o. Akustika je laboratorij za ispitivanje. Akreditirana od strane NAT pod brojem NAT-1-1417/2013. Ovim statusom obuhvaćene su djelatnosti kao što su uzimanje uzoraka i ispitivanje okruženja (buke, zraka, zemljišta, vode), otpada i otpadnih voda.